• ENGLISH
  • CATALÀ
  • CASTELLANO

I was born in Barcelona, April 81. My interest in art has always gone hand in hand with a profound curiosity about life and the human experience. For this reason, after studying Fine Arts I studied Philosophy and, afterwards, Humanistic psychotherapy. As well as being awarded with several art scholarships and prizes, some of my paintings are in private collections in different cities in Spain, England, France and Italy. I currently split my working hours between my painting studio and my Artist’s Coach and Therapist consultation site. In both disciplines I focus my attention on the human being, digging deeper into the obvious to get into the intimate.

Vaig néixer a Barcelona, l’abril del 81. El meu interès per l’art sempre ha anat de la mà d’una profunda curiositat per la vida i l’experiència humana. Per aquest motiu, després d’estudiar Belles Arts vaig estudiar Filosofia i, posteriorment, Psicoteràpia Humanista. A més de guanyar diverses beques i premis de pintura, alguns dels meus quadres estan en col•leccions privades a varies ciutats d’Espanya, Anglaterra, França i Itàlia. Actualment reparteixo les meves hores de feina entre el meu estudi de pintura i la meva consulta com a Terapeuta i Coach per a artistes. En ambdues disciplines centro la meva atenció en l’ésser humà, aprofundint en el que és obvi per arribar a allò íntim.

Nací en Barcelona, en abril del 81. Mi interés por el arte siempre ha ido de la mano de una profunda curiosidad por la vida y la experiencia humana. Por este motivo, después de estudiar Bellas Artes estudié Filosofía, y posteriormente, Psicoterapia Humanista. Además de ganar diversas becas y premios de pintura, algunos de mis cuadros están en colecciones privadas en varias ciudades de España, Inglaterra, Francia e Italia. Actualmente reparto mis horas de trabajo entre mi estudio de pintura y mi consulta como Terapeuta y Coach para artistas. En ambas disciplinas centro mi atención en el ser humano, profundizando en lo obvio para llegar a lo íntimo.